Альтернативна медицина

ПРИКЛАДНА КІНЕЗІОЛОГІЯ. ЕФЕКТИВНА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ.

м. Чернівці

попередній запис на прийом:
+38 099 089 25 90

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ //

навчайтесь у визнаних практикуючих кінезіологів

 

Модуль I

 

ОСНОВИ МІОЛОГІЇ. НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ М'ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ. ВСТУП В ПРАКТИЧНУ КІНЕЗІОЛОГІЮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПЕРШОГО МОДУЛЯ

 

NB! Для успішного засвоєння практичного матеріалу слухачам рекомендується повторити анатомію і функції м'язів: mm. LatissimusDorsi, QuadratusLumborum, Deltoid, Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, TibialisAnterior, Popliteus, RectusFemoris, Piriformis, PectoralisMajor, TFL, Iliopsoas.

 

Теоретична частина (40% робочого часу)

 

Ви дізнаєтесь:

 

 • Як вижити людині в умовах екологічної та ендоекологічної катастрофи

 • Фактори, що впливають на людину та її здоров'я

 • Роль і місце гігієнічних, косметичних засобів і предметів побутової хімії в житті сучасної людини

 • Криза медицини ХХІ століття. Сучасна та альтернативна медицина: плюси і мінуси

 • Де зароджуються захворювання?

 • Прикладна кінезіології - наука, яка допоможе нам вижити

 • Історія виникнення прикладної кінезіології. Ключові фігури на етапах її розвитку

 • Роль і місце прикладної кінезіології в сучасному процесі діагностики та лікування пацієнтів

 • Міологія. Властивості м'язів. Основні групи м'язів, що забезпечують рух. Типи скорочення м'язів

 • Нейрофізіологічні основи м'язового скорочення. Нервово-м'язове веретено і сухожильний апарат Гольджі. Рефлекторне кільце

 • Ідеальний пацієнт. Яким він має бути?

 • Провокації в прикладній кінезіології. Види провокацій. Демонстрація та інтерпретація

 • Поняття про терапевтичну локалізацію (ТЛ). Демонстрація та інтерпретація ТЛ в прикладній кінезіології

 

Ви засвоїте:

 

 • Суть і необхідні умови проведення м'язового тестування

 • Мануальне дослідження м'язів: як визначати нормотонічность м'язів; критерії норми функціональної слабкості м'язів

 • М'язове тестування для підбору продуктів харчування, води, предметів побутової хімії, косметичних та гігієнічних засобів

 • Рівні формування феномена функціональної слабкості

 • Що таке гипотонічний і гіпертонічний м'яз?

 

Практична частина (60% робочого часу)

 

 • Відпрацювання навичок мануального тестування м'язів під контролем викладача

 • Навчання тестуванню зниженої активності миотатического рефлексу

 • Навчання тестуванню основних скелетних м'язів

 • Визначення переносимості хімічних і косметичних засобів за допомогою м'язового тестування на прикладі добровольців

 • Практичне відпрацювання навичок в парах з подальшою інтерпретацією результатів тесту

 • Контроль викладачами результатів тестування

 

 

навчайтесь у визнаних практикуючих кінезіологів

 

Модуль II

 

КОНВЕЄР ТРАВЛЕННЯ. ОБМІН БІЛКІВ, ЖИРІВ, ВУГЛЕВОДІВ І ВОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ДРУГОГО МОДУЛЯ

 

NB! Для проходження циклу занять другого модуля, слухачі повинні мати навички м'язового тестування, орієнтуватися в основних моментах обмінних процесів, володіти загальними знаннями про канально-меридіональну систему, нейротрансміттери

 

Теоретична частина (60% робочого часу)

 

Ви дізнаєтесь:

 

 • Травний конвеєр і його основні ланки. Функції їжі. Компоненти їжі. Харчовий досвід і його роль в житті людини

 • Діагностика по язику і зубах

 • Білковий обмін. Засвоєння білків. Типові порушення білкового обміну. Харчова алергія

 • Маркери порушення білкового обміну, діагностика порушень білкового обміну із застосуванням методів прикладної кінезіології

 • Обмін жирів. Насичені і ненасичені жирні кислоти

 • Основні класи ліпопротеїдів, їх функції

 • Без вини винуватий і життєво необхідний ХОЛЕСТЕРИН!

 • Основні фактори, що сприяють виникненню атеросклерозу. Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Концепція атерогенеза

 • Причини пошкодження ендотелію судин. Діагностичні біомаркери

 • Діагностика порушень жирового обміну із застосуванням методів прикладної кінезіології

 • Вуглеводи - головний компонент їжі сучасної людини. Наслідки вуглеводного харчування

 • Класифікація вуглеводів, їх склад і біологічна роль. Обмін вуглеводів і його регуляція. Функціональні проби та лабораторна діагностика вуглеводного обміну. Способи отримання енергії в організмі

 • Небезпеки вуглеводного харчування в дитячому віці. Поняття про гіпо- та гіперглікемію. Філософія діабету. Латентний діабет. Цукровий діабет

 • Оцінка стану вуглеводного обміну за допомогою м'язового тестування. Підбір конкретних дієтичних рекомендацій і фізичних навантажень

 • Вода в природі і в організмі людини. Її роль і властивості. Розчини, види розчинів

 • Основи анатомії і фізіології сечовидільної системи. Функції нирок

 • Поняття про ОЦК. Питний режим, водний баланс

 • Види води (мертва, жива, легка, важка). Способи очищення води. Мінеральні води

 • Енерго-інформаційні властивості води

 • Визначення водного балансу в організмі і його корекція за допомогою м'язового тестування

 

Практична частина (40% робочого часу)

 

 • Відпрацювання навичок мануального м'язового тестування під контролем викладача

 • Відпрацювання навичок тестуванню зниженої активності миотатического рефлексу

 • Навчання та відпрацювання навичок тестування основних скелетних м'язів, пов'язаних з порушенням білкового, жирового, вуглеводного обмінів і води

 • Діагностика дисбалансів в організмі людини по мові і зубах.

 • Визначення порушень білкового, жирового і вуглеводного обмінів за допомогою біомаркерів і мануального м'язового тестування

 • Практичне відпрацювання навичок в парах з подальшою інтерпретацією результатів тесту

 • Контроль викладачами результатів тестування

навчайтесь у визнаних практикуючих кінезіологів

 

Модуль III

 

КАНАЛЬНО-МЕРИДІАННА СИСТЕМА ЯК ІНТЕГРУЮЧА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ТРЕТЬОГО МОДУЛЯ

 

NB! Для проходження циклу занять третього модуля, слухачі повинні мати навички м'язового тестування, орієнтуватися в основних моментах обмінних процесів, володіти загальними знаннями про канально-меридіанну систему, нейротрансмітери

 

Теоретична частина (60% робочого часу)

 

 • Канально-меридіанна система (КМС) - універсальний підхід для розуміння структурних, біохімічних, енергетичних і емоційних процесів, що відбуваються в організмі

 • Теоретичні основи КМС. Концепція у-синь, інь-янь, чжан-фу

 • Інь і Янь - як відображення закону єдності і боротьби протилежностей

 • Вчення про енергію «ЦІ». Великий і малий коло циркуляції енергії. Творчий і деструктивний цикли. Правило мати-син, дід-онук

 • Біологічний годинник (правило опівдні-опівночі). Корекція біологічного годинника

 • 14 основних меридіанів, їх топографія, функція, стандартні пункти (початок, кінець, сигнальна, тонізуюча, седативна точки)

 • Біологічно активні точки, її властивості. Принципи седації і тонізації

 • Зв'язок меридіанів з внутрішніми органами, м'язами, емоціями

 • Поняття нейротрансмітерів. Основні нейротрансміттерні системи

 • Взаємозв'язки: меридіан-нейротрансмітер-емоція

 • Ацетилхолін і його клінічні ефекти. Метаболізм ацетилхоліну. Надлишок і недолік ацетилхоліну, як прояв дисбалансу КМС

 • Норадреналін і його клінічні ефекти. Метаболізм норадреналіну. Надлишок і недолік норадреналіну, як прояв дисбалансу КМС

 • Допамін і його клінічні ефекти. Метаболізм допаміну. Надлишок і недолік допаміну, як прояв дисбалансу КМС

 • Серотонін і його клінічні ефекти. Метаболізм серотоніну. Надлишок і недолік серотоніну, як прояв дисбалансу КМС

 • Гістамін і його клінічні ефекти. Метаболізм гістаміну. Надлишок і недолік гістаміну, як прояв дисбалансу КМ

 • Гамма-аміномасляна кислота (ГАМК) і її клінічні ефекти. Метаболізм ГАМК. Надлишок і недолік ГАМК, як прояв дисбалансу КМС

 • Аспартат / Глутамат і їх клінічні ефекти. Метаболізм аспартату / глутамату. Надлишок і недолік аспартату / глутамату, як прояв дисбалансу КМС

 

Практична частина (40% робочого часу)

 

 • Діагностика стану КМС (надлишок - недолік), способи визначення дисфункції за допомогою мануального тестування

 • Способи усунення дисфункції в КМС

 • Способи стабілізації емоційного стану за допомогою впливу на стандартні пункти відповідних меридіанів

 • Визначення значимого пріоритетного дисбалансу в КМС через нейротрансмітер

 • Визначення значимого пріоритетного нейротрансмітера через меридіан

 • Навчання роботі з нозодами "Меридіан"

 • Навчання роботі з нозодами "НЕЙРОТРАНСМІТЕРИ"

 

навчайтесь у визнаних практикуючих кінезіологів

Модуль IV

 

ЕМОЦІЇ, ЇХ РОЛЬ ТА МІСЦЕ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. РІВНІ СВІДОМОСТІ. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЧЕТВЕРТОГО МОДУЛЯ

 

NB! Для проходження циклу занять четвертого модуля, слухачі повинні мати навички м'язового тестування, орієнтуватися в основних моментах обмінних процесів, володіти загальними знаннями про канально-меридіональну систему, нейротрансміттери

 

Теоретична частина (40% робочого часу)

 

Ви дізнаєтесь:

 

 • Емоції, види емоцій

 • Анатомо-фізіологічні складові психічної активності

 • Вплив думки на активацію гіпоталамо-гіпофізарної системи

 • Структура свідомості (активна свідомість, підсвідомість, несвідомість, надсвідомість), її характеристики та методи дослідження.

 • Рівні свідомості. Шкала вимірювання рівня свідомості по Д. Хокінсу

 • Психологічна реверсія

 • Несвідомі емоції як основний стримуючий фактор духовного розвитку

 • Способи діагностики несвідомих емоцій

 • Визначення психологічного стану людини за допомогою мануального м'язового тестування

 • Методи корекції емоційного стану

 • Чакри, їх функція і значення

 • Діагностика чакральних порушень в прикладній кінезіології

 • Корекція чакральних порушень за допомогою аромо- і музикотерапії

 

Практична частина (60% робочого часу)

 

Ви засвоїте:

 

 • Методи діагностики несвідомих емоцій

 • Визначення стану «психологічна реверсія»

 • Корекцію емоційного стану

 • Діагностику чакральних порушень.

 • Роботу з набором «Психосоматичний»

 • Техніку підбору ароматичних масел

Якщо Вас зацікавила інформація і Ви бажаєте навчатись в "ШКОЛІ ЗДОРОВ'Я" - маєте можливість записатись на  найближчий курс навчання за тел: +38 (050) 374 50 72