МedAlternatywa

klinika medycyny funkcjonalnej

postępowe techniki odnowy biologicznej

ARTYKUŁY //

m. Czerniowce

wczesny zapis telefonicznie:

+38 (0372) 909-910

m. Kijow

wczesny zapis telefonicznie:

+38 (099) 0000794

Szkolenia w

"Szkole Zdrowia":

+38 (050) 3745072

NASZE DOŚWIADCZENIE W UŻYWANIU KINEZJOTEJPÓW

W LECZENIU CHORYCH Z BÓLAMI ODCINKA LĘDŻWIOWEGO KRĘGOSŁUPA

  • ​Autor - MedAlternatywa

Wstęp.

Metoda kinezjoteipingu po raz pierwszy została zaproponowana w 1973 roku przez japońskiego dr Kenyo Case. Kinezjoteiping znalazł swoich zwolenników w wielu krajach świata, ponieważ zaczął szeroko się zastosować w medycynie sportowej, rehabilitacji, fizjoterapii [2,3,4,5,6,7]. Kinezjoteipy to elastyczne taśmy, wykonane z wysokiej jakości bawełny i pokryte hipoalergicznej warstwą kleju na bazie akrylu. Elastyczne właściwości kinezjoteipów zbliżone do elastyczności naskórka. Bawełniana podstawa teipów nie zaburza oddychanie skóry i parowanie z powierzchni. Daje to możliwość korzystania z kinezjoteipów dla sportów wodnych i nie stwarza ograniczeń do pielęgnacji ciała. Celem tego badania jest: przeanalizować i podsumować dane dotyczące stosowania kinezjoteipów u pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa; zastosowanie ręcznego testowania mięśni, określić wskazania do kinezjoteipingu kręgosłupa lędźwiowego, ocenić skuteczność kinezjoteipingu kręgosłupa lędźwiowego w przypadku wydruków funkcjonalnej niedociśnienie m. quadratus lumborum,. Materiał i metody badań. Na bazie gabinetu treatment "MedAlternatyva" (m. Czerniowce) za okres od 2010 do 2012 roku przeprowadzono leczenie 148 pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Zdecydowana większość 86(58,1%) - stanowiłi pacjenci z przewlekłymi syndromamy boli kręgosłupa lędźwiowego. Średni wiek chorych - 46,2 lata. W większości byłi to kobiety 67(78%), mężczyźni - 19(22%). Na równi z tradycyjnymi badaniami, wszyscy pacjenci, zbadani z zastosowaniem metody manualnego testowania mięśni [1]. Przeprowadziliśmy dwukierunkową ocenę stanu funkcjonalnej jednostki mięśnie-stabilizator kręgosłupa lędźwiowego - m. quadratus lumborum. Dwustronna hipotonia mięśni była wskazaniem do teipingu. Do mocowania kręgosłupa lędźwiowego używane mięśniowo-fascznalny kinezjoteiping, który bzł zmodelowany w pozycji zgięcia tułowia hypotonicznych m. quadratus lumborum W podobny sposób i wzmocniony dodatkowym teipóm (poprzecznej taśmą na poziomie L4-L5-S1) (Rys.1). Średnia długość blokady była od 5 do 10 dni. W niektórych przypadkach przeprowadzono ponowny kinezjoteiping, ale nie częściej niż 2-3 razy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Technika mięśniowo-fascznalnego kinezjoteipingu m. quadratus lumborum w pozycji zgięcia.

 

Omówienie wyników badania.

Dwustronna funkcjonalna hipotonia m. quadratus lumborum wykryta u 33(38,4%) przypadkach klinicznych. Funkcjonalnie hipotoniczne mięśnie za obmacywanie nie były bolesne i nie można ich było uznać za pierwotną przyczyną syndromu bólowego. Jednak, prowokowali ból mięśni-synergisty (mm. intertransversarii laterales lumborum, mm.interspinalis, mm.transversospinalis i mm. erector trunci spinae), które są zawarte w ruch zamiast hypotonicznych mm. quadratus lumborum i przy przeładunku, powodowały nasilenie bólu i skurcz. Wszystkie nasze dalsze wysiłki były skierowane na wykrywanie przyczyn funkcjonalnej hipotonii m. quadratus lumborum, a nie na usunięcie skurczu parawertebralnych mięśni, który powstawał po raz drugi i był sanohenetycznym i kompensatornym. Jednym z klinicznych dowodów słuszności naszych poglądów na ten problem było pogorszenie stanu ogólnego pacjenta (zmniejszenie aktywności ruchowej i wzrost syndromu bólowego) po relaksacyjnym masażu skurczonych mięśni i znaczne poprawy w przypadku blokady kręgosłupa lędźwiowego gorsetem. Jednak, blokada gorsetem w odcinku lędźwiowym kręgosłupa nie zawsze jest komfortowa dla pacjenta. Dlatego zaczęliśmy stosować kinezjoteipy, które mieli cały szereg istotnych zalet w porównaniu z gorsetamy. Kinezjoteipy sprzyjają aktywacji mikrokrążenia w skórze i podskórnie-tłuszczowej błonnikowi, zmniejszają zespół bolesny, przywracają funkcję hipotonicznego mięśnie, a na segmentnym poziomie - wpływają na kojarzony narządy wewnętrzne. Wszystkie te cechy kinezjoteipów zapewniały tworzenie sprzyjających warunków dla sanohenetycznych procesów odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dlatego w przypadku wydruków niedociśnienie m. quadratus lumborum przeprowadziliśmy kinezjoteiping w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a następnie ponownym testowaniem i oceną stanu funkcjonalnego mięśni (Rys.2). We wszystkich przypadkach mamy przywracanie napięcia m. quadratus lumborum, co świadczyło o efektywności klinicznej techniki. Pacjenci wskazywali na zmniejszenie bólu, zwiększenie aktywności ruchowej i komfort blokady kinezjoteipamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Mięśniowo-fascynalny kinezjoteiping m. quadratus lumborum w pozycji stojącej (pofalowanie teipów świadczy o optymalne warunki przepływu i drenażu limfatycznego w miejscach mocowania)

Zdobyte przez nas doświadczenie kliniczne wykazały, że jakościowo przeprowadzonz kinezjoteiping przyczynił do aktywacji funkcjonalnie hypotonicznych mm. quadratus lumborum, zmniejsza obciążenie mięśni synergistów i zapewniał stabilizację kręgosłupa lędźwiowego. Dlatego zaleca się stosować metodę kinezjoteipingu, jako jeden z etapów kompleksowego zwrotu лікування.

Wnioski.

1. Ocena stanu funkcjonalnego mięśni stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego (mm. quadratus lumborum) jest jednym z istotnych etapów diagnostyki i skuteczności leczenia chorych z bólami w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Metoda elektronicznego testowania mięśni - informacyjne narzędzie kontroli czynnościowego mięśni i obwodowego systemu nerwowego.

2. Hipotonie m. quadratus lumborum rekompensują mięśnie-synergisty, które przy przeciążeniu zostają skurczone i stają się dodatkowym źródłem bólu. Usunięcie skurczu wyrównawczy przeciążonych parawertebralnych mięśni bez blokady kręgosłupa lędźwiowego powoduje nasilenie syndromu bólowego.

3. Dwustronna hipotonia m. quadratus lumborum jest wskazaniem do stosowania mięśniowo-fascynalnego kinezjoteipingu, co zapewnia mikroaktywację, przyczynia się do zmniejszenia bólowego zespołu, poprawia ruchowu aktywność pacjentów. Blokada kręgosłupa odcinka lędźwiowego kręgosłupa z pomocą kinezjoteipów jest wygodna dla pacjentów i może być alternatywą dla ustalania gorsetem.
Perspektywy dalszych badań.

Metoda kinezjoteipingu zaleca się stosować w kompleksowym leczeniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, które towarzyszą równowagi mięśni. Dalsze badania stanu funkcjonalnego mięśni, poprzez elektroniczny test mięśniowy, pozwala zrozumieć kompensacyjne i reakcje adaptacyjne układu mięśniowo-szkieletowego człowieka.

 

Literatura

1. Красноярова Н.А. Анатомо-физиологические особенности скелетных мышц и тесты для их исследования: Учебное пособие.- Алматы, 2004, с.197.

2. Halseth T, McChesney JW, DeBeliso M, Vaughn R, J Lien J. The effects of kinesio taping on proprioception at the ankle. J Sports Ski & Med. 2004, vol.3, №1, pp.1-7.

3. Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008, vol.38, №7, pp.389-395.

4. Walther M, Werner A, Stahlschmidt T, Woelfel R, Gohlke F. The subacromial impingement syndrome of the shoulder treated by conventional physiotherapy, self-training, and a shoulder brace: results of a prospective, randomized study. J Shoulder Elbow Surg. 2004; 13:417-423.

5. Wilson T, Carter N, Thomas G. A multicenter, single-masked study of medial, neutral, and lateral patellar taping in individuals with patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2003; 33:437-443; discussion 444-438.

6. Yasukawa A, Patel P, Sisung C. Pilot study: investigating the effects of Kinesio taping in an acute pediatric rehabilitation setting. Am J Occup Ther. 2006; 60:104-110.

7. Yoshida A, Kahanov L. The effect of kinesio taping on lower trunk range of motions. Res Sports Med. 2007;15:103-112.

8. You SH, Granata KP, Bunker LK. Effects of circumferential ankle pressure on ankle proprioception, stiffness, and postural stability: a preliminary investigation. J Orthop Sports Phys Ther. 2004; 34:449-460.

Żródło: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/kep/2012_3_2/130.pdf

 

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami i chcą poprawić swoje zdrowie - macie możliwość zapisać się o konsultację do specjalistów rehabilitacji klinicy "МedАlternatywa"

tel: +38 (0372) 909 910